ผลงานที่ผ่านมาHIGH FREQUENCY PREHEATER MACHINE
3kw RF Preheater Machine
สร้างเตาอบชิ้นงาน
เตาอบชิ้นงาน 18kw 380VAC
สร้างที่แขวนชิ้นงาน เกรด SUS316
งานเชือม ที่แขวนชิ้นงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
สร้างแผงควบคุมเครื่องจักร
สร้างและติดตั้งแผงควบคุมเครื่องจักร
แผงควบคุมอุณหภูมิ
แผงควบคุมอุณหภูมิ
แผงควบคุมการผลิต
แผงควบคุมการผลิต

งานซ่อม สร้าง ติดตั้ง เตาอบชิ้นงาน
ติดตั้งตู้อบ
ติดตั้งตู้อบ
ติดตั้งตู้อบ
งานสร้าง JIG-FIXTURE
งานสร้าง JIG-FIXTURE
สร้างแผงอบชิ้นงาน
สร้างแผงอบชิ้นงาน

สร้างตู้ควบคุมเตาอบชิ้นงาน
สร้างตู้ควบคุมเตาอบชิ้นงาน
สร้างตู้ควบคุม
สร้างตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม
ซ่อมเครื่องจักร

ซ่อมเตาอบชิ้นงาน
ซ่อมเครื่องอบชิ้นงาน ซ่อมเครื่องอบชิ้นงาน...
สร้างตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ
ชุดควบคุมอุณหภูมิ